Blog

Werkbezoek Tur-Abdin (zuidoost Turkije)

Charity l

Het compleet verslag in pdf

5 t/m 11 september 2013

Conclusie

Het werkbezoek van Stichting HCS heeft in ieder geval voor de delegatieleden een goed beeld van hoe de christelijke vluchtelingen in zuidoost Turkije leven opgeleverd.
De situatie is zorgelijk, de mensen leven in een onzekere tijd en weten niet wat ze te wachten staat. Zolang de burgeroorlog in Syrië voortduurt, zal de toestroom van vluchtelingen blijven bestaan. Vluchtelingen die zich niet in de reguliere vluchtelingenkampen van de VN durven aan te melden zullen ook geen noodhulp ontvangen en in illegaliteit verdwijnen. De verwachting is dat het aantal vluchtelingen in de toekomst zal toenemen.
De oorlog heeft een sektarische wending gekregen en speelt zich momenteel in alle delen van Syrië af. De christenen worden in deze anarchie als zwakke minderheid het zwaarst getroffen. Christenen waren voor de burgeroorlog 10% van de totale bevolking en dat is momenteel gedaald naar nog maar 6,8%. Vaak worden zij gedwongen een kant te kiezen die in alle gevallen verkeerd opgevat wordt. De christenen zijn niet sterk genoeg om zelf een positie af te dwingen en zijn daarbij aan hun lot overgelaten.
Een politieke oplossing voor het conflict in Syrië is de enige manier om de vluchtelingenstroom te stoppen. Echter ondanks inspanningen voor de conferentie Geneve II lijkt deze nog ver weg. Tot die tijd rest ons vanuit humanitair oogpunt om noodhulp te bieden aan Syriërs in Syrië en een constructie te bedenken dat vluchtelingen die zich buiten Syrië bevinden en niet in de reguliere vluchtelingenkampen van de UNHCR zitten ook humanitaire hulp ontvangen.

Aanbevelingen

3.1 Stichting Help Christenen in Syrië vraagt de media, politici, Ngo’s meer aandacht te schenken aan de positie van christenen zowel in Syrië als in de landen eromheen.
3.2 Stichting Help Christenen in Syrië vraagt om een omslag in de benadering van het conflict in Syrië. De positie van christenen moet als zodanig in de analyse worden benoemd en het beleid moet daarop toegespitst worden. Omdat met de dag de positie van christenen in Syrië verslechtert, moet daar gericht beleid op worden gevoerd.
3.3 De beschikbare humanitaire hulp bereikt op dit moment niet alle Syrische vluchtelingen. Christelijke Syrische vluchtelingen hebben nauwelijks humanitaire hulp gekregen. Uit angst melden zij zich niet in de vluchtelingenkampen waar hulp wordt geboden. Wij roepen alle instanties op om samen met ons naar mogelijkheden te zoeken om de christelijke Syrische vluchtelingen te bereiken en hulp te bieden. Stichting Help Christenen in Syrië heeft haar infrastructuur om deze vluchtelingen te bereiken.

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website