Blog

Vrijlating bisschoppen heeft ook de aandacht van HCS

Charity l

AMSTERDAM – Zondag 2 juni heeft het bestuur van stichting Help Christenen in Syrië deelgenomen aan eeam02062013n sacramentsprocessie over de Amsterdamse grachtengordel. Thema van de 10e processie was de vrijlating van de bisschoppen die op 22 april jl. in Syrië zijn ontvoerd. Tot op de dag van vandaag ontbreekt nog ieder spoor van de Syrisch-orthodoxe bisschop van Aleppo Yohanna Ibrahim en zijn Grieks-orthodoxe collega Paul Yazigi.

Verschillende kerkgemeenschappen zoals de Armeense, Koptische, Katholieke en natuurlijk de Syrisch-Orthodoxe hebben deelgenomen en aandacht gevraagd voor hun onmiddellijke vrijlating. Aartsbisschop Polycarpus Augin Aydin van de Syrisch-Orthodoxe heeft in zijn toespraak – in de Onze Lieve Vrouwekerk – allen opgeroepen om voor hun te bidden en gevraagd om hun vrijlating.

Met de processie wordt uiting gegeven aan het gezamenlijke geloof van deze kerken in de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie: de hostie in de monstrans is Jezus onder de gedaante van brood en daarmee het Allerheiligste.

Stichting HCS probeert op verschillende manieren aandacht te vragen voor de situatie van de Christenen in Syrië. Niet alleen via de politiek maar ook via stille tochten of demonstraties.

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website