Over ons

Stichting Help Christenen in Syrie

De Stichting HCS is een stichting die d.m.v fondsen hulp biedt en hulp verleent aan door ramp getroffen christenen in Syrië. Voor deze stichting staat het belang van de slachtoffers en levensreddende hulpverlening voorop. Het doel is om met brede publieke ondersteuning grote betrokkenheid onder het Nederlandse publiek te verkrijgen en daardoor zoveel mogelijk middelen te genereren. Deze middelen worden aangewend voor het verlenen van directe, effectieve, levensreddende hulp in het rampgebied, door de lokale organisaties. Daarnaast kan  bij voldoende middelen  hulp verleent worden bij de wederopbouw in de getroffen gebieden. Bij het voeren van acties staat de Stichting HCS open voor alle organisaties die (op basis van hun “track record” in het rampgebied) een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de hulpverlening.

De Stichting HCS heeft ten doel:

1.  A) Het werven van zoveel mogelijk steun en fondsen om hulp te bieden aan christenen die slachtoffer zijn geworden van de humanitaire ramp in Syrië.

B) Het werven van zoveel mogelijk steun en fondsen om hulp te bieden aan christenen in Syrië voor de wederopbouw.

C) Het Nederlandse publiek te informeren over een dergelijke ramp en verantwoording af te leggen over de besteding van de opbrengsten uit de nationale acties.

2. Door de Stichting HCS verworven middelen worden zoveel mogelijk uitbesteed aan lokale organisaties in het rampgebied.

3. De Stichting HCS beoogt niet het maken van winst.

4. De Stichting HCS staat open voor professionele organisaties met noodhulpcapaciteit die bij kunnen dragen aan de kerntaken van de HCS.

Bestuur Stichting Help Christenen in Syrie

De heer Sargon Aygur – Voorzitter
De heer Nabil Maraha – Secretaris
De heer Paul Shamas – Penningmeester
De heer George Hanna – Bestuurslid