Blog

ING bank en Rabobank belemmeren humanitaire hulp aan Syrische vluchtelingen

Charity l

PERSBERICHT

ING bank en Rabobank belemmeren humanitaire hulp aan Syrische vluchtelingen

In Syrië voltrekt zich een humanitaire ramp. De burgeroorlog heeft in 2 jaar tijd meer dan 100.000 doden geëist. Miljoenen hebben huis en haard moeten verlaten om hun toevlucht te zoeken in omliggende landen. De Syrische samenleving is in elkaar gestort en de wederopbouw zal tientallen jaren duren. Nederland heeft haar verantwoordelijkheid genomen en geld ingezameld voor alle Syrische slachtoffers.

In de steeds verder verslechtende situatie bereikt de humanitaire hulp de christelijke minderheidsgroep nauwelijks. Zij vluchten niet naar de reguliere vluchtelingenkampen – omdat daar allerlei incidenten zich hebben voorgedaan tussen moslims en christenen – maar kiezen eerder voor kloosters in zuidoost Turkije of in noord Irak.

Stichting Help Christenen in Syrië (HCS) is opgezet om humanitaire hulp te bieden aan hen die in nood zijn als gevolg van de burgeroorlog in Syrië. Echter zowel de ING bank in Enschede als de Rabobank in Hengelo weigeren stichting HCS een betaalrekening te openen. Zonder donaties en giften kan stichting HCS geen humanitaire hulp verrichten.

Deze banken geven als reden de economische embargo op Syrië en mogen daardoor geen financiële transacties uitvoeren. Stichting HCS respecteert dit en wil zich richten op Syrische vluchtelingen in zuidoost Turkije. Ondanks de toezegging dat alleen transacties naar zuidoost Turkije worden gedaan en volledige openheid van boekhouding naar de banken toe wordt gegeven blijven deze banken weigeren. Er wordt hiermee geen enkele regelgeving of afspraak overtreden.

De argumentatie dat zij hun “vingers niet willen branden” aan de kwestie Syrië is onverantwoordelijk en verwerpelijk. Deze banken pretenderen ook in goede doelen te investeren. Echter op het moment dat het menens wordt trekken zij zich terug. Vanuit een moreel oogpunt is dit onacceptabel.

Wij roepen de ING bank en Rabobank op hun verantwoordelijkheid te nemen in de Syrische kwestie en volledig legale hulpverlening te ondersteunen. Nederland staat bekend om haar hulpverlening aan rampgebieden en zou dit hoog moeten houden.

Stichting Help Christenen in Syrië


Noot voor de redactie: voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met
Paul Shamas, penningmeester stichting HCS via info@helpchristeneninsyrie.nl

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website