Blog

Christenen extra kwetsbaar in Syrische burgeroorlog

Charity l

Den Haag – “In de Syrische burgeroorlog lopen christenen groter risico slachtoffer te worden van geweld dan andere inwoners van het land.” Dat meldt Open Doors, een organisatie die wereldwijd vervolgde christenen steunt, op basis van eigen onderzoek.

Stichting Help Christenen in Syrië (HCS) is opgericht om hier aandacht aan te besteden. Op woensdag 3 juli brachten vertegenwoordigers van HCS een werkbezoek aan de Tweede Kamer. Zij hebben een zitting gehad met PvdA Tweede Kamerlid Michiel Servaes, woordvoerder Buitenlandse Zaken.

Het rapport van Open Doors “Vulnerability Assessment of Syria’s Christians” (”Inschatting van de kwetsbaarheid van Syrische christenen”) brengt de benarde situatie van de ongeveer 2 miljoen christenen in Syrië in kaart. Christenen zijn wel een “gemakkelijk doelwit” als het gaat om vijandelijkheden in vluchtelingenkampen, aanvallen door islamitische groepen en inbeslagneming van land, aldus Open Doors.

Een derde deel van de christenen is inmiddels al uit Syriё gevlucht. Velen hebben hun toevlucht genomen in de drie Syrisch-orthodoxe kloosters  in het zuidoosten van Turkije, het klooster Mor Gabriёl en het klooster Mor Abrohom in de omgeving van de stad Midyat, en het klooster Deir Al Za’faran bij de stad Mardin. De humanitaire hulp die de hulporganisaties bieden bereikt hen helaas niet. Stichting HCS heeft bij Tweede Kamerlid Servaes gepleit voor humanitaire hulp ook in kloosters.

Tekenend voor de situatie van de christenen is het lot van de Syrisch-orthodoxe bisschop van Aleppo Yohanna Ibrahim en zijn Grieks-orthodoxe collega Boulus Yazigi. Zij werden op 22 april in de omgeving van Aleppo ontvoerd, waarbij hun chauffeur ter plekke werd vermoord. Op 24 april heeft de PvdA samen met andere partijen Kamervragen gesteld aan Frans Timmermans, Minister van Buitenlandse Zaken over de ontvoering van de twee Syrische bisschoppen. Stichting HCS roept de heer Servaes op om hier aandacht voor te blijven vragen.

Tot slot heeft stichting HCS de belemmeringen belicht bij het openen van een bankrekening. Zowel de ING bank als de Rabobank weigeren stichting HCS een betaalrekening te openen. Deze banken geven als reden de economische embargo op Syrië en mogen daardoor geen financiële transacties uitvoeren. Zonder donaties en giften kan stichting HCS geen humanitaire hulp verrichten.

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website