Blog

Christenen dreigen massaal uit Syrië te vertrekken

Charity l

Door Theo Krabbe (De Twentsche Courant Tubantia)

ENSCHEDE – In Syriё voltrekt zich door de burgeroorlog een humanitaire ramp. Ook de Syrische christenen worden hard getroffen. Een derde deel ervan is al gevlucht. Velen hebben hun toevlucht genomen tot de drie Syrisch-orthodoxe kloosters in het zuidoosten van Turkije.

In het klooster van St. EFoto Bisschop Polycarpus en George Hannaphrem de Syriёr in Glane, vlakbij de grens met Duitsland, kijkt de Syrisch-orthodoxe bisschop van Nederland, Polycarpus Augin Aydin, bedenkelijk. “Veel Syrisch-orthodoxe christenen in deze regio zijn afkomstig uit Syriё. Zij hebben contact met hun familie in Syriё. Van hen hoor ik allerlei verhalen. Die worden steeds gruwelijker. De vervolging van de christenen is soms zeer barbaars: ontvoering, verkrachting, moord en verminking van de lichamen.” Het is volgens de kerkleider een terugkerend patroon in de geschiedenis van het Midden-Oosten. “Elk decennium of elke twee decennia zijn er zodanige spanningen tussen bevolkingsgroepen of landen, dat de christenen daar de dupe van worden en naar het westen willen vertrekken.”

George Hanna, gemeenteraadslid voor de PvdA in Enschede, luistert aandachtig toe. Hanna, een Syrisch-orthodoxe christen, is bestuurslid van de onlangs in Enschede opgerichte Stichting Help Christenen in Syrië. De christenen in Syriё, waar de bevolking overwegend islamitisch is, vormen een minderheid, zo’n tien procent van de bevolking. “Een derde deel daarvan is inmiddels al uit Syriё gevlucht”, vertelt hij. “De geschiedenis herhaalt zich. In 1915 vond er een genocide plaats op christenen in Zuidoost-Turkije, en nu bijna honderd jaar later gebeurt hetzelfde in Syriё.” Velen hebben hun toevlucht genomen in de drie Syrisch-orthodoxe kloosters  in het zuidoosten van Turkije, het klooster Mor Gabriёl en het klooster Mor Abrohom in de omgeving van de stad Midyat, alsook het klooster Deir Al Za’faran bij de stad Mardin. “In de vluchtelingenkampen van de Verenigde Naties hebben zich allerlei incidenten voorgedaan tussen moslims en christenen. In deze kloosters voelen de christenen zich veilig. De humanitaire hulp die de hulporganisaties bieden bereikt hen niet. Daarom hebben we ook onze stichting opgericht. Zo is er onlangs geld gestuurd naar de kloosters om daar extra wasmachines van aan te schaffen.”

De Stichting Help Christenen in Syriё is in Nederland de vertegenwoordiger van de Syrian Christian Relief Organisation (SCRO), die in Oost-Syriё vanuit een christelijke overtuiging hulp bied aan hen die in nood zijn als gevolg van de burgeroorlog. In de parochies van de Syrisch-orthodoxe Kerk wordt regelmatig aandacht gevraagd. “We zamelen geld in en sturen ook voedselpakketten en kleding”, benadrukt bisschop Polycarpus Augin Aydin.

Tekenend voor de situatie van de christenen is het lot van de Syrisch-orthodoxe bisschop van Aleppo Yohanna Ibrahim en zijn Grieks-orthodoxe collega Boulus Yazigi. Zij werden op 22 april in de omgeving van Aleppo ontvoerd, waarbij hun chauffeur ter plekke werd vermoord. “Het is opvallend dat de verantwoordelijkheid nog door geen enkele partij, groepering of terroristische organisatie is opgeёist”, zegt George Hanna.

Bisschop Polycarpus is bevriend met aartsbisschop Yohanna Ibrahim van Aleppo. “Hij heeft veel ervaring en beschikt over goede contacten in het Midden-Oosten en in de hele westerse wereld. Een dynamische persoonlijkheid, die uitstekende relaties onderhoudt met politieke en religieuze leiders in zijn regio, ook onder de moslims. Een echte oecumenische leider met een heldere visie op het bevorderen van een duurzame vrede en ontwikkeling in zijn land en het Midden-Oosten.” George Hanna vergelijkt de betekenis van bisschop Ibrahim met de functie van Minister van Buitenlandse Zaken. “We hebben gehoord dat de twee ontvoerde bisschoppen nog in” zegt bisschop Polycarpus. “We hopen dat ze spoedig vrijgelaten zullen worden.”

Dat christenen uit Syriё vertrekken, bisschop Polycarpus Augin Aydin heeft er begrip voor. Sommige van de vluchtelingen zien het verblijf in de kloosters in Turkije ook als een springplank naar het westen, waar ze in navolging van hun geloofsgenoten uit de vorige eeuw (zie kader) een nieuw bestaan hopen op te kunnen bouwen. Maar de exodus van christenen uit het Midden-Oosten baart de Syrisch-orthodoxe bisschop van Nederland toch grote zorgen. “Het Midden-Oosten is de bakermat van het christelijk geloof en de monotheϊstische religies. De visie van onze kerk is dat christenen in het Midden-Oosten aanwezig moeten blijven. Ook in het verleden heeft het christendom er een grote bijdrage  aan de cultuur, de wetenschap en de samenleving geleverd. De dialoog tussen christendom en islam is daar van groot belang. Wie mensen ontmoet met een andere religie, taal, achtergrond en cultuur, leert zichzelf beter kennen en leert ook begrijpen wat gastvrijheid en naastenliefde inhouden. Omwille van voorspoed, het in vrede en harmonie samenleven van bevolkingsgroepen en de ontwikkeling van een samenleving van éénheid in diversiteit  moeten de christenen in het Midden-Oosten present blijven. Anders dreigt die regio arm en minder ontwikkeld te blijven.”

George Hanna knikt instemmend. “Onze stichting hoopt dat als er voldoende en goede humanitaire hulp wordt verleend christenen er voor kiezen in Syriё te blijven.”

 

Wortels in het land van Tur Abdin

De Syrisch-orthodoxe christenen in Twente zijn van oorsprong afkomstig uit Zuidoost Turkije, Syriё, Libanon en Irak. Daar liggen gevoelsmatig ook nog steeds hun wortels: in het land van Tur Abdin, een laaggebergte ingeklemd tussen de grenzen van Turkije met Irak en Syriё. Het jarenlange geweld van de Koerden en Turkse overheid hebben vanaf 1915 (Assyrische genocide) deze christenen uit het Midden-Oosten doen vluchten naar West-Europa, Noord-Amerika en Australiё.

Suryoye noemen deze christelijke vluchtelingen zich; van oudsher een volk van boeren, ambachtslieden en handelaren, trots op hun eigen cultuur, geschiedenis en taal, het Turoyo: een taal verwant aan het Syrisch/Aramees dat ten tijde van Jezus gesproken werd. Zo’n 25.000 Syrisch-orthodoxe christenen wonen er in Twente en de streek rond Amsterdam. In deze regio beschikt de Syrisch-orthodoxe gemeenschap over acht parochiekerken. De St. Simon d’Zeytekerk in Oldenzaal, de kerken van St. Jakob van Saroegh, St. Kyriakos en St Petrus en Pauluskerk in Enschede, die van Maria, St. Johannes de Apostel en St. Auginkerk in Hengelo en de St. Ignatiuskerk in Rijssen. Bovendien wordt ook van de Mariakerk bij het klooster van St. Ephrem de Syriёr in Glane gebruik gemaakt, vooral bij uitvaarten vanwege de aldaar gelegen eigen ruime begraafplaatsen. In Glane zetelt ook de Syrisch-orthodoxe bisschop van Nederland, bisschop Polycarpus Augin Aydin.

De Syrisch-orthodoxe Kerk van Antiochiё telt wereldwijd zo’n 2,5 miljoen leden. Het theologisch centrum ligt in Damascus, de hoofdstad van Syriё.

 

Bron: www.tctubantia.nl

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website