Charity

Vrijlating bisschoppen heeft ook de aandacht van HCS

Charity l

AMSTERDAM – Zondag 2 juni heeft het bestuur van stichting Help Christenen in Syrië deelgenomen aan eeam02062013n sacramentsprocessie over de Amsterdamse grachtengordel. Thema van de 10e processie was de vrijlating van de bisschoppen die op 22 april jl. in Syrië zijn ontvoerd. Tot op de dag van vandaag ontbreekt nog ieder spoor van de Syrisch-orthodoxe bisschop van Aleppo Yohanna Ibrahim en zijn Grieks-orthodoxe collega Paul Yazigi.

Verschillende kerkgemeenschappen zoals de Armeense, Koptische, Katholieke en natuurlijk de Syrisch-Orthodoxe hebben deelgenomen en aandacht gevraagd voor hun onmiddellijke vrijlating. Aartsbisschop Polycarpus Augin Aydin van de Syrisch-Orthodoxe heeft in zijn toespraak – in de Onze Lieve Vrouwekerk – allen opgeroepen om voor hun te bidden en gevraagd om hun vrijlating.

Met de processie wordt uiting gegeven aan het gezamenlijke geloof van deze kerken in de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie: de hostie in de monstrans is Jezus onder de gedaante van brood en daarmee het Allerheiligste.

Stichting HCS probeert op verschillende manieren aandacht te vragen voor de situatie van de Christenen in Syrië. Niet alleen via de politiek maar ook via stille tochten of demonstraties.

Werkbezoek HCS aan Tweede Kamer

Charity l

Werkbezoek Stichting Help Christenen in Syrië aan Tweede Kamer

Op vrijdag 31 mei heeft stichting Help Christenen in Syrië (HCS) een werkbezoek gebracht aan de Tweede Kamer. Reden voor dit bezoek is de schrijnende situatie van de Christenen in Syrië.

HCS heeft eerst een gesprek gevoTK31052013web01erd met een vertegenwoordiger van de SGP. Daarin is voornamelijk ingegaan op de humanitaire hulp die Nederland nu levert aan de vluchtelingen. Helaas worden de Christenen niet altijd bereikt omdat zij voornamelijk opgevangen worden in kloosters in Turkije. De reden dat zij voor kloosters kiezen heeft vooral met veiligheid te maken.

In vluchtelingenkampen hebben de afgelopen periode verschillende incidenten plaatsgevonden tegen de Christenen. HCS heeft bij de SGP benadrukt humanitaire hulp ook in kloosters te leveren.

Na het gesprek met de SGP stond nog een bijeenkomst gepland met de PVV fractie. Daar zijn de leden van HCS voornamelijk ingegaan op de ontvoering van de twee bisschoppen in Syrië. De Syrisch-orthodoxe bisschop van Aleppo Yohanna Ibrahim en zijn Grieks-orthodoxe collega Paul Yazigi zijn sinds 22 april jl. ontvoerd en niemand weet tot op de dag van vandaag wie ze ontvoerd heeft, waar ze op moment zijn of erger nog, zijn zij nog wel in leven? De PVV zal zich beraden om eventueel hierover kamervragen te stellen aan minister Frans Timmermans.

Terugkijkend kan HCS concluderen dat het heel zinvol is om de verschillende Tweede Kamer fractie te bezoeken en hun op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in Syrië.

In week 24 heeft HCS een bijeenkomst met de regeringspartijen PvdA en VVD.

Jubilee Campaign overhandigt cheque aan bisschop Polycarpus

Charity l

 

GLANE – Maandag 13 mei 2013 heeft de heer Albert Koop namens Jubilee Campaign een cheque t.w.v. € 6230 overhandigt aan bisschop Polycarpus van de Syrisch-Orthodoxe kerk in Nederland.

Het geld is bedoelt om hulp te bieden aan christenen die door de burger oorlog in Syrië zijn gevulcht naar o.a. Syrisch-Orthodoxe kloosters in Turkije.

Stichting Help Christenen in Syrië (HCS) die als Jubilee Campaigndoel heeft om humanitaire hulp te bieden aan de Christenen in Syrië en omgeving was hierbij aanwezig. Voorzitter Sargon Aygur van HCS heeft nogmaals de noodzaak voor humanitaire hulp benadrukt en is bereidt om de samenwerking aan te gaan met verschillende instanties die hier in Nederland op dit gebied actief zijn.

Jubilee Campaign wordt bedankt voor hun inzet en bijdrage in de ondersteuning. Stichting HCS hoopt in de toekomst op een constructieve samenwerking op humanitair gebied.

Stichting Help Christenen in Syrië