Blog

Bijeenkomst over kerkelijke hulpverlening Syrische vluchtelingen

Charity l

image
De rol van de kerken in de humanitaire hulp aan Syrische vluchtelingen staat centraal tijdens een publieksbijeenkomst op vrijdag 20 juni 2014 van 11.00 tot 16.00 uur in het Syrisch-Orthodoxe klooster St. Ephrem in Glane (bij Enschede).

In de ochtend spreken verschillende hulpverleners over kerkelijke hulpverlening in en om Syrië. Partner van Kerk in Actie dhr. Samer Laham uit Damascus coördineert de humanitaire hulp van de ACT Alliance in Syrië. Bisschop Timotheos Samuel Aktas, aartsbisschop van de Syrisch-Orthodoxe kerk in Oost-Turkije, coördineert in dit gebied de hulp voor vluchtelingen. Een vertegenwoordiger van Caritas Internationalis zal uitleggen wat Stichting CARE doet.

Tijdens het middagprogramma gaan Tweede Kamerleden en vertegenwoordigers de Verenigde Naties (UNHCR) met elkaar in gesprek over de hulpverlening die Nederlandse organisaties in Syrië bieden.

De Syrische catastrofe is van ongekende omvang. De vluchtelingenopvang concentreert zich vooral in de omringende landen, zoals Turkije, Jordanië en Libanon. Kerkelijke organisaties spelen in de humanitaire hulpverlening aan deze vluchtelingen een belangrijke rol.

Kerk in Actie verleent, namens de Protestantse Kerk, onder andere hulp aan Syrische vluchtelingen. De hulpverlening wordt gecoördineerd door de ACT Alliance, waarbij onder meer wordt samengewerkt met het patriarchaat van de Grieks-Orthodoxe Kerk in Damascus. In de hulp van katholieke organisaties spelen Caritas Internationalis en Cordaid een centrale rol. De Syrisch-Orthodoxe Kerk richt zich onder andere op de hulpverlening aan de Syrisch-Orthodoxe kloosters in Turkije en Libanon die vluchtelingenopvang organiseren en coördineren.

Het seminar wordt gehouden in het Syrisch-Orthodoxe Klooster St. Ephrem, Glanerbrugstraat 33, in Glane (bij Enschede). Belangstellenden voor deze dag kunnen zich per e-mail aanmelden bij: secretariaat@oecumene.nl o.v.v. naam en adresgegevens. De toegang – inclusief lunch – is vrij.

De bijeenkomst in Glane vindt plaats onder de auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland en wordt georganiseerd door Kerk in Actie, de Assyrische Mesopotamische Vereniging, de stichting ‘Help Christenen in Syrië’ en de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website