Blog

100 dagen ontvoerd

Charity l

De al meer dan 2 jaar durende burgeroorlog in Syrië komt maar niet tot een einde. Wat eerst als een normale demonstratie tegen het Baath regime van Al-Assad begon is met harde hand neergeslagen en heeft vervolgens een ommekeer veroorzaakt waarin de gewapende strijd begonnen is. Burgers die het niet eens zijn en politieke veranderingen willen in Syrië, nemen deel aan milities, en vechten tegen het leger van Assad. Wat eerst als een gewonnen strijd leek waarbij het Vrije Syrische Leger (FSA) grote delen van het land ingewonnen had en de overwinning in het vizier kreeg, bleek toch een bedrog te zijn. Het leger van Assad heeft zich met hulp vanuit het buitenland terug gevochten. Hezbollah en adviseurs vanuit Iran hebben Assad een steun in de rug gegeven waardoor hij stukken territorium heeft heroverd. Het Vrije Syrische Leger probeert tevergeefs zijn voet bij stuk te houden ondanks het tekort aan munitie en geavanceerde wapens.

De burgeroorlog in Syrië heeft tot op de dag van vandaag aan meer dan 100.000 inwoners het leven gekost. Sinds decennia heeft zich geen humanitaire ramp van deze proportie voorgedaan waarbij zoveel onschuldige burgers het leven hebben gelaten. Mensenrechten worden geschonden door alle betrokken partijen. Honderden splintergroeperingen zijn ontstaan die hun eigen belangen dienen. Dit is allemaal het resultaat van wat ooit als een vreedzaam demonstratie begonnen was.

Op dit moment krijgen bepaalde groeperingen zoals Jabhat Al-Nusra (een tak van Al-Qaida) zowel materiële als immateriële steun vanuit het buitenland met als doel een islamitische staat in delen van Syrië op te richten. Afgelopen maand hebben de leiders van Jabhat Al-Nusra en Al-Qaida geaffilieerde milities een fusie tot stand gebracht, waarbij zij onder de naam ISIS (Islamitische Staat Irak Syrië) verder gaan. Milities die salafistische jihadism als leidraad hanteren om zo hun acties te verantwoorden worden door landen als Saoudie Arabië, Qatar en Turkije gesteund om een breder islamitische regio te creëren waarbij zij hun invloed in de regio kunnen versterken. Echter deze groeperingen zijn een bedreiging voor de hele regio. Christenen en alewieten worden in hun bestaan bedreigd omdat ze een andere religie aanhouden wat niet overeenkomt met het salafisme. De ontwikkelingen hebben zich geëvolueerd tot een oorlog tussen soennieten en sjiieten, waarbij elke groepering steun heeft van een internationale macht, behalve de christenen. Er zijn sinds de burgeroorlog begonnen is tal van incidenten geweest waar christenen zijn bedreigd, gediscrimineerd, bestolen, verkracht en zelfs ontvoerd.

Het grootste voorbeeld van een ontvoering van christenen is dat van de twee Syrische bisschoppen. Bisschop Youhanna Ibrahim van de Syrisch-Orthodoxe kerk en bisschop Boulus Yazigi van de Grieks-Orthodoxe kerk zijn beide op 22 April jl. ontvoerd en tot op de dag van vandaag niet wedergekeerd. De twee bisschoppen hadden een voorbeeldfunctie binnen de Syrische maatschappij en zijn ontvoerd tijdens het uitvoeren van humanitaire hulp. Vandaag is het precies 100 dagen dat er geen teken van leven of dood is van beide kerkleiders. De christenen voelen zich de rug toegekeerd door de westerse maatschappij en aan hun lot achtergelaten, waardoor vele mensen uit Syrië vluchten en in de illegaliteit verdwijnen en waar niets meer van vernomen wordt.

Graag willen wij van de “Actiegroep Vrijlating Bisschoppen” nogmaals uw aandacht voor deze kwestie vragen. De huidige stand van zaken is uitzichtloos en biedt geen hoop op vrijlating van de bisschoppen. Wij doen nogmaals een dringend beroep op politici, de media en NGO’s de ontvoering van de bisschoppen hoog op hun agenda te plaatsen en politieke druk uit te oefenen om de bisschoppen vrij te krijgen. De christenen dreigen uit het Midden-Oosten te verdwijnen. Dit betekent het einde van een rijke erfgoed en de ontworteling van het Christendom wereldwijd.

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website