De Stichting Help Christenen in Syrië (HCS)

De Stichting HCS is een stichting die d.m.v fondsen hulp biedt en hulp verleent aan door ramp getroffen christenen in Syrië. Voor deze stichting staat het belang van de slachtoffers en levensreddende hulpverlening voorop. Het doel is om met brede publieke ondersteuning grote betrokkenheid onder het Nederlandse publiek te verkrijgen en daardoor zoveel mogelijk middelen te genereren. Deze middelen worden aangewend voor het verlenen van directe, effectieve, levensreddende hulp in het rampgebied, door de lokale organisaties. Daarnaast kan  bij voldoende middelen  hulp verleent worden bij de wederopbouw in de getroffen gebieden. Bij het voeren van acties staat de Stichting HCS open voor alle organisaties die (op basis van hun “track record” in het rampgebied) een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de hulpverlening.